Jak przekazać 1% podatku.

W 2007 roku zaczęły obowiązywać nowe przepisy dotyczące przekazywania 1% podatku dochodowego od osób fizycznych dla organizacji pożytku publicznego. Prezentujemy podstawowe zasady.

Kto może przekazać 1% podatku organizacjom?

 • podatnicy podatku dochodowego od osób fizycznych,
 • podatnicy opodatkowani ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych,
 • podatnicy prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą i korzystający z liniowej, 19-procentowej stawki podatku,
 • podatnicy uzyskujący dochód z obrotu papierami wartościowymi,
 • podatnicy uzyskujący dochód z odpłatnego zbycia nieruchomości.

Jak przekazać 1% podatku organizacji pożytku publicznego?

1. Wybrać organizację pożytku publicznego, której chcemy przekazać 1%.
Organizacje te znajdziemy na liście publikowanej przez Ministra Sprawiedliwości w Dzienniku Urzędowym. Lista ma zostać opublikowana do końca roku. Na liście znajdą się organizacje, które będą miały status organizacji pożytku publicznego na dzień 30 listopada roku podatkowego i które mają prawo otrzymywać 1% (tzn. nie prowadzą działalności gospodarczej polegającej na wytwarzaniu wyrobów przemysłu elektronicznego, paliwowego, tytoniowego, spirytusowego, winiarskiego, piwowarskiego, a także pozostałych wyrobów alkoholowych o zawartości alkoholu powyżej 1,5%, oraz wyrobów z metali szlachetnych albo z udziałem tych metali, lub handlu tymi wyrobami). Do tej pory to podatnik miał obowiązek sprawdzić, czy organizacja, której chce przekazać 1% nie prowadzi takiej działalności. Teraz zrobi to za niego Minister Sprawiedliwości.

Baza Organizacji Pożytku Publicznego, w której można zweryfikować, czy dana organizacja ma status OPP znajduje się na stronach Ministerstwa Sprawiedliwość.

2. Wypełnić odpowiednią rubrykę w rocznym zeznaniu podatkowym (PIT-36, PIT-36L, PIT-37, PIT-38, PIT-39 lub PIT-28).
W zeznaniu podajemy nazwę organizacji oraz numer jej wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego.

Nowość!
W zeznaniach podatkowych od 2009 roku została wyodrębniona rubryka, w której podatnik może podać dodatkowe informacje, które w jego ocenie mogą mieć wpływ na dystrybucję środków gromadzonych przez OPP (np. na konkretny cel).
Dodatkowo podatnik może zdecydować czy do organizacji pożytku publicznego mają zostać przekazane jego dane, tj. imię, nazwisko, adres oraz wysokość przekazanej kwoty. W latach wcześniejszych, gdy podatnicy sami wpłacali 1% podatku na rzecz OPP ich dane zawarte były na przelewach, co umożliwiało organizacjom pożytku publicznego wystosowanie podziękowań. W 2008 roku, gdy urzędy przekazywały anonimowe wpłaty nie było takiej możliwości.

PIT-36 - w zeznaniu podatkowym PIT-36 wniosek o przekazanie 1% podatku znajduje się w bloku O - rubryki 305-306, oraz w bloku P - rubryki 307 - 308

PIT-36L - w zeznaniu podatkowym PIT-36L wniosek o przekazanie 1% podatku znajduje się w bloku N - rubryki 105-106, oraz w bloku O - rubryki 107-108

PIT-37 - w zeznaniu podatkowym PIT-37 wniosek o przekazanie 1% podatku znajduje się w bloku H - rubryki 124-125, oraz w bloku I - rubryki 126-127

PIT-38 - w zeznaniu podatkowym PIT-38 wniosek o przekazanie 1% podatku znajduje się w bloku G - rubryki 58-59, oraz w bloku H - rubryki 60-61

PIT-39 - w zeznaniu podatkowym PIT-39 wniosek o przekazanie 1% podatku znajduje się w bloku G - rubryki 51-52, oraz w bloku H - rubryki 53-54

PIT-28 - w zeznaniu podatkowym PIT-28 wniosek o przekazanie 1% podatku znajduje się w bloku M - rubryki 126-127, oraz w bloku N - rubryki 128-129

Przykładowo: jeżeli chcesz przekazać 1% podatku na rzecz Dolnośląskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Zespołem Downa, w zeznaniu podatkowym PIT-37 należy wypełnić rubryki 124-126 w bloku H w następujący sposób:

 • 124. Numer KRS: 0000055381
 • 125. Wnioskowana kwota: kwota, którą podatnik chce przekazać na rzecz OPP, wnioskowana kwota nie może przekraczać 1% kwoty podatku należnego (dla PIT-37 jest to rubryka 120) po zaokrągleniu do pełnych dziesiątek groszy w dół
 • 127. Wyrażam zgodę - zaznaczenie tej rubryki oznacza zgodę na przekazanie danych podatnika organizacji pożytku publicznego

Dla pozostałych formularzy wypełnia się rubryki z odpowiednich bloków w analogiczny sposób.

Podatnik w zeznaniu podatkowym może podać dodatkowe informacje, które w jego ocenie mogą mieć wpływ na dystrybucję środków gromadzonych przez organizację pożytku publicznego (np. na konkretny cel).

Informację tę podatnik będzie mógł zamieścić w rubryce “cel szczegółowy 1%”, znajdującej pod wnioskiem o przekazanie 1% podatku należnego, odpowiednio w:

 • PIT-36 - poz. 307,
 • PIT-36L - poz. 107,
 • PIT-37 - poz. 126,
 • PIT-38 - poz. 60,
 • PIT-39 - poz. 53,
 • PIT-28 - poz. 128.

Powyższe informacje zostaną przesłane organizacji pożytku publicznego przez organ podatkowy jako uszczegółowienie przekazanych kwot.

Przykładowo: jeżeli chcesz przekazać 1% podatku na rehabilitację Ani - dziewczynki z zespołem Downa, w zeznaniu podatkowym PIT-37 należy wypełnić rubryki 124-125 w bloku H oraz rubrykę 126 w bloku I w następujący sposób:

 • 124. Numer KRS: 0000050135
 • 125. Wnioskowana kwota: kwota, którą podatnik chce przekazać na rzecz OPP, wnioskowana kwota nie może przekraczać 1% kwoty podatku należnego (dla PIT-37 jest to rubryka 120) po zaokrągleniu do pełnych dziesiątek groszy w dół
 • 126. Cel szczegółowy 1%: Subkonto Anula 854-302

Dla pozostałych formularzy wypełnia się rubryki z odpowiednich bloków w analogiczny sposób.

3. Pieniądze - 1% podatku należnego - na konto wybranej organizacji przekaże urząd skarbowy w terminie do 3 miesięcy.
Z wyliczonej kwoty potrącone zostaną koszty przelewu.

Podatnik nie może podzielić swojego 1% między kilka organizacji.

Przekaż 1% podatku na rzecz Dolnośląskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Zespołem Downa

Przekaż 1% podatku na leczenie i rehabilitację Ani.